Penandatanganan kepengurusan IDN-NL dari Bapak Ebed kepada Ibu Lany sebagai Ketua IDN-NL 2019-2024