preloader

TaskForce informatie:

Locatie:        Nederland
Categorie:   Sociaal

Startdatum:   2012
Driver:               Yasmine Soraya

Over Migrant Worker

Arbeidsmigranten zijn een van de belangrijke groepen van de Indonesische diaspora.

Arbeidsmigranten zijn helden van de buitenlandse valuta en dragen veel bij aan het land. Daarom is het noodzakelijk om een taskforce voor Indonesische migrerende werknemers op te richten.

De Task Force Arbeidsmigranten IDN NL werkt sinds 2012 samen met verschillende netwerken van Indonesische en Nederlandse arbeidsmigrantenorganisaties.

Het doel van de taskforce migrerende werknemers is om het publiek bewust te maken van kwesties die verband houden met Indonesische migrerende werknemers in Nederland, waaronder mensenhandel en uitbuiting.

De Migrant Workers Task Force biedt ook hulp en belangenbehartiging in samenwerking met de Indonesische ambassade in Den Haag bij het bieden van bescherming aan Indonesische burgers. Deze beschermingen omvatten het verstrekken van informatie over de rechten van migrerende werknemers, de immigratiestatus, het recht op toegang tot gezondheidsdiensten, onderwijs en rechtsbescherming.

De taskforce migrerende werknemers versterkt ook de empowerment van migrerende werknemers en motiveert hen voor hun toekomst, met name bij re-integratie in Indonesië.
Samen met Indonesische en Nederlandse organisaties hebben we geprobeerd te lobbyen en campagne te voeren voor de bescherming van Indonesische arbeidsmigranten.

Contactpersoon: Yasmine Soraya Fernandez, SH, LLM

Ledenoverzicht Taskforce

Contact

Yasmine Soraya, SH, LLM

Taskforce Driver

E-mail: info@idn-nl.nl

Vind de Taskforce op social media: