Raad van Advies

Onderstaand treft u onze leden van Raad van Advies aan.

 

De leden van de Raad van Advies adviseren het bestuur van het bestuur/ de bestuursleden van Indonesian Diaspora Network – Nederland (IDN-NL). Leden van de adviesraad geven “wijze raad” over kwesties die al dan niet aan de orde zijn gesteld door het bestuur van IDN-NL. Zij bieden onbevooroordeelde inzichten en ideeën aan vanuit een onafhankelijk  gezichtspunt en moedigen en ondersteunen de verkenning van nieuwe ideeën. Twee keer per jaar wordt een besloten vergadering gehouden met de leden van de Raad van Advies en de leden van het bestuur van IDN-NL.

 

Een lid van de adviesraad kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor besluiten of handelingen die worden genomen door het bestuur van IDN-NL of hun bestuursleden.

Zijne Excellentie de heer Mayerfas, ambassadeur van de Republiek Indonesië

 

Welkom op de officiële website van Indonesian Diaspora Network - Nederland (IDN-NL).

 

De Indonesische diaspora is een integraal onderdeel van de diplomatieke inspanningen van Indonesië om de rol van Indonesië op mondiaal niveau bij het behartigen van nationale belangen te versterken.

 

Als organisatie die de Indonesische diaspora die in Nederland woont en verblijft, huisvest en verenigt, speelt het Indonesian-Dutch Diaspora Network een zeer belangrijke rol, niet alleen bij het ontwikkelen van talentvolle human resources in Indonesië, maar ook om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Indonesië.

 

De Indonesische diaspora in Nederland bestaat uit verschillende etnische groepen en verschillende professionele achtergronden. Desalniettemin toont de Indonesische diaspora in Nederland altijd hun liefde voor hun vaderland, onder meer door actief deel te nemen aan verschillende programma's van de regering van de Republiek Indonesië, zowel via de centrale regering als via de Indonesische ambassade in Den Haag.

 

Ik wil mijn grote waardering uitspreken voor alle bestuurders, donateurs en sympathisanten van het Indonesisch-Nederlandse Diaspora Netwerk, die altijd werken en samenwerken om Indonesië in Nederland te promoten, netwerken tussen de Indonesische Diaspora in Nederland te versterken en de potentieel van de Indonesische diaspora in Nederland voor de ontwikkeling van Indonesië.

 

Hopelijk kan de samenwerking tussen de Indonesische Ambassade in Den Haag en het gevestigde Indonesian Diaspora Network - Nederland worden voortgezet en versterkt om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Indonesië.

 

Succes diaspora!

 

Mayerfas, ambassadeur van de Republiek Indonesië