preloader

TaskForce: Liveable Cities

 

De TaskForce Liveable Cities zet zich in om goede praktijken op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw, stedenbouw, landschap en architectuur voor Indonesische steden te promoten, met als doel de stakeholders te matchen met de voorstelmakers, en om de implementatie van geselecteerde voorstellen te versnellen in de vorm van proefprojecten

Aan het einde van het 2e congres van de Indonesische diaspora dat in 2013 in Jakarta werd gehouden, verklaarde de organisatie haar missie en doelstellingen als volgt:

De samenwerking tussen Diaspora met Indonesische architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, waterbeheerdeskundigen, ingenieurs en andere professionals stimuleren bij het creëren van een duurzaam leefbaar stadsconcept dat in Indonesië kan worden toegepast.

Helpen bij de uitvoering van nationale programma’s die het culturele erfgoed van de natie beschermen en behouden, met name gebouwen en traditionele architectuur in verschillende regio’s en afgelegen locaties.

De samenwerking met lokale overheden versterken bij de ontwikkeling van steden, kleine steden of dorpen die worden geconfronteerd met de uitdagingen en gevolgen van ontwikkeling door middel van verschillende proefprojecten, variërend van het versterken van de gemeenschap op afstand tot de verbetering van de visserij en dorpsverbeteringen om de levenskwaliteit te verbeteren.

 

Onderstaand treft u de organisatie aan die onderdeel is van de TaskForce Liveable Cities.
 

IDN Liveable Cities

Contacpersoon: Wiwi Tijook

Contact

Wiwi Tjiook MSc

Taskforce Driver

Email: info@idn-lc.nl