Visie en Missie

Onderstaand treft u onze Visie en Missie aan.

 

Visie

Ons streven is om de Indonesische cultuur en levensfilosofie, zoals verwoord in de Pancasila* en Bhinneka Tunggal Ika** uit te dragen. Daarnaast streven we ernaar om een brug  te zijn voor ideeën, oplossingen, (historische) bronnen en netwerken die aan Indonesië en Nederland ten goede komt.

*  betekenis Pancasila:

   Pancasila is de filosofische grondslag van de Indonesische staat. Het woord Pancasila is opgebouwd uit

   twee delen: Panca, dat "vijf" betekent, en Sila, dat "rechtschapenheid, moreel juist gedrag" inhoud.

   Pancasila bevat vijf met elkaar verbonden principes:

  1. 1. Geloof in de ene en enige God (Ketuhanan Yang Maha Esa),
  2. 2. Rechtvaardige en beschaafde menselijkheid (Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab),
  3. 3. De bevolking/ eenheid van Indonesië  (Kebangsaan/Persatuan Indonesia),
  4. 4. Democratie die voortkomt uit innerlijke wijsheid en consensus (Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah
  5.     Permusyawaratan-Perwakilan),
  6. 5. Sociale rechtvaardigheid voor de gehele Indonesische bevolking (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia).

** betekenis Bhinneka Tunggal Ika: 

    Bhinneka Tunggal Ika is de wapenspreuk van Indonesië .

    Deze Oud-Javaanse zin wordt meestal vrij vertaald als 'Eenheid in verscheidenheid'.

 

Missie

Zoveel mogelijk personen, die (in ruime zin) tot de Indonesische diaspora behoren, betrekken binnen onze organisatie, door hen op basis van kennis en kunde betrokken te laten zijn bij het huidige Indonesië.

 

De kennis en kunde die we hebben en welke in overeenstemming is met onze interessegebieden, zoveel mogelijk toegankelijk te maken voor Indonesiërs in Nederland en vrienden van IDN-NL.

 

Onze kennis en vaardigheden over onze aandachtsgebieden toegankelijk maken voor een zo breed mogelijk publiek in zowel Nederland alsook Indonesië.

 

Kennisoverdracht te laten plaatsvinden en verder te ontwikkelen om elkaar daardoor te versterken en verder te helpen.

 

Door middel van publieke- of private samenwerkingen projecten te realiseren in Indonesië.

 

Een betrouwbare partner te zijn voor onze samenwerkingspartijen.